a a a
2019-03-10

Rozważania wielkopostne - sentencje Ojców Cerkwi i świętych„Bóg w swoich doskonałościach jest niezmienny”.

św. Cyryl Aleksandryjski 

„Wszyscy staniemy przed sądem Chrystusa. Zasiądzie On na tronie swej chwały, by sądzić świat w sprawiedliwości”.

św. Cyryl Aleksandryjski

„Modlitwa to wielka broń, skarb niewyczerpany, źródło wszelkich dóbr”.

św. Efrem Syryjczyk

„Trzeba wspominać Boga częściej, niż się oddycha”.

św. Grzegorz z Nazjanzu

„Bądź mocno przywiązany do tradycyjnej nauki, która została ci przekazana, byś mógł nauczać zgodnie ze zdrową nauką i odpierać argumenty tych, którzy jej się przeciwstawiają”.

św. Hieronim ze Strydonu

„Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni, i jeśli kogoś zobaczą przy zdrowych zmysłach, to powstaną przeciw niemu, mówiąc „Jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny”.

św. Antoni Pustelnik

„W Ewangelii apostołowie spisali naukę pochodzącą od Boga, wykazując, że Jezus Chrystus jest Prawdą i nie ma w Nim kłamstwa. Także Apostołowie, którzy są uczniami Prawdy, znajdują się poza wszelkim kłamstwem. Kłamstwo bowiem ma tyle wspólnego z prawdą, co ciemność ze światłością”.

św. Ireneusz z Lyonu

„Nie tyle dym i woń szczypią oczy, jak kontakty ze złymi ludźmi ranią duszę”.

św. Jan Chryzostom

„Im bardziej ktoś wnika w słowa Pisma Świętego, tym głębsze zdobywa z nich zrozumienie, tak jak ziemia, która im lepiej jest uprawiana, tym obfitsze przynosi owoce”.

św. Izydor z Sewilli

„Nie mówię nic przykrego. Nie mówię: Opuść miasto i odsuń się od spraw publicznych. Wprost przeciwnie: zajmując się nimi okazuj swą cnotę. Dlaczego? Dlatego, że wynika stąd wielka korzyść. „Nie zapala się światła i nie stawia pod korcem”. Dlatego chcę, by wszystkie świece były na świeczniku, by światłość była wielka. Zapalmy Jego światło i sprawmy, by ci, którzy siedzą w ciemności, przestali błądzić. (...) Jest jedna rzecz, o którą się pytamy: troska o szlachetność intencji. Nie zasłaniajmy się więc niepotrzebnymi wymówkami, lecz okażmy silną wolę. Kimkolwiek jesteśmy, koniecznie trzymajmy się cnoty, a osiągniemy przyszłe dobra, z łaski i dobroci Jezusa Chrystusa”.

św. Jan Chryzostom

„Nie myśl, że każde utrapienie dane jest człowiekowi z powodu grzechu. Wielu jest ludzi, którzy mili są Bogu, bywają jednak poddawani próbom. Napisane jest: „Nikczemni i nieprawi będą wytępieni”, podobnie też: „Tych, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, spotkają prześladowania”.

św. Marek Eremita 

„To, co przeżywasz, nie jest niczym obcym i nadzwyczajnym, lecz jest to w istocie całkiem naturalne i logiczne, iż ciągłe pokusy wzmocniły twą duszę, dodały ci zapału i sił do nowych walk, i zgotowały wielką rozkosz. Taka jest bowiem natura cierpienia, że gdy napotyka odważną i dzielną duszę, takie właśnie wywołuje skutki. Jak ogień podnosi wartość złota, tak i cierpienie, znalazłszy złote dusze, czyni je czystszymi i szlachetniejszymi. Choćby napadło cię tysiąc wilków i band złych ludzi, nie bój się niczego. Ciesz się więc i bądź dobrej myśli”.

św. Jan Chryzostom

„Zauważmy, że kiedy Pan przystąpił do obmycia nóg swoim uczniom, przepasał się mocą. Bo cała moc jest w pokorze. Jeżeli więc cała moc w pokorze, nie bójcie się pysznych. Pokorni są jak skała: znajduje się na dole, ale jest mocna. A czym są pyszni? Są dymem, który wznosi się wysoko i ginie”.

św. Augustyn

„Najbardziej przeciw tym diabeł nastaje różnorodnymi pokuszeniami, którzy mogą i innych swoją użytecznością posunąć do przodu, aby gdy owych się powstrzyma, nie poczynili postępów i ci, którzy są pouczani”.

św. Izydor z Sewilli

„Nie można naprawdę poznać, czy ktoś jest pasterzem Chrystusa, czy najemnikiem, jeśli nie zachodzi sytuacja krytyczna. W czasie bowiem spokoju bardzo często także najemnik stoi na straży trzody jak prawdziwy pasterz, lecz przychodzący wilk ujawni, w jakim kto duchu stał na straży trzody. Wówczas ten, kto pasterzem się wydawał, a nie był, zostawia owce i ucieka, bo skoro się boi, by napastnik nie zagroził jemu, to nie ośmiela się stawić oporu czynionej przez tamtego nieprawości. Ucieka zaś nie przez swe odejście ze stanowiska, lecz przez pozbawienie wsparcia. Ucieka, bo ujrzał nieprawość, a zmilczał. Ucieka, bo chowa się za milczeniem. W przypadku zagrożenia owiec nie może stawać w ich obronie ten, kto w tym, że im przewodzi, nie owce miłuje, lecz szuka jedynie ziemskiej korzyści”.

św. Grzegorz Wielki

„Pod względem swego naturalnego charakteru modlitwa jest rozmową duszy z Bogiem, a pod względem skuteczności jest ratunkiem dla świata i jego pojednaniem z Bogiem”.

św. Jan Klimak

„Będziesz zatem modlił się nieustannie, jeśli nie ograniczysz modlitwy jedynie do słów, ale całym swoim postępowaniem i sposobem myślenia przylgniesz do Boga. Wtedy twoje życie stanie się ciągłą i nieustanną modlitwą”.

św. Bazyli Wielki

"Kto nie broni bliźniego od krzywdy, choć może to uczynić, dopuszcza się takiej samej winy jak ten, kto wyrządza krzywdę".

św. Ambroży z Mediolanu

„Jeżeli będziesz wnikać w sens wykonywanych przez siebie pieśni, odmienisz się od tego i sam będziesz śpiewać z pobożnością. Jeżeli natomiast zwracasz uwagę tylko na technikę śpiewu, to znaczy starasz się tylko nie pomylić nut i nie ma w twoim śpiewie pobożności, to staniesz się taki, jak pewien świecki śpiewak, który śpiewał: Błogosław, duszo moja, Pana, a wrażenie było takie, jakby kowal bił młotem w kowadło. Jeżeli człowiek śpiewa, nie wkładając w to serca, to swoim śpiewem jakby wyganiał ludzi z cerkwi”.

św. Paisjusz Hagioryta

 

Zamieścił: Andrzej Charyło

serwisy internetowe strony internetowe