a a a

Kler

  Duchowieństwo parafii 

 
 

 
Proboszcz: ks. mitrat mgr Anatol Konach
 
 
 
 
 
Wikariusz: ks. prot. mgr Jerzy Czurak
 
 
 
 
Wikariusz: ks. prot. Mikołaj Kalina
 
 
  
 

 
 Wikariusz: ks. prot. mgr Jarosław Pagór
 
 
 
 
 

 
 
Diakon: ks. mgr inż. Jakub Moczarski

 

serwisy internetowe strony internetowe